Kontakt

Dział Techniki Estradowej

ul. Jeziorki 74 A
02-863 Warszawa
Tel. 22 397 81 55

Kontakt:

Dariusz Świerczek
Kierownik Działu Techniki Estradowej
tel. 668 295 252
e-mail:dariusz.swierczek@estrada.com.pl

Przemysław Łyszczyński
Z-ca Kierownika Działu Techniki Estradowej
tel. 602 497 043
e-mail: przemyslaw.lyszczynski@estrada.com.pl

Kamila Sitarska – Maciszewska
specjalista ds. administracyjnych
tel. 785 502 131
e-mail: technika@estrada.com.pl