HELLO 2017! #SYLWESTERWARSZAWA

Bezpieczeństwo i informacje organizacyjne

Każdy z uczestników sylwestra pt. „HELLO 2017! #SYLWESTERWARSZAWA”, który rozpocznie się 31 grudnia 2016 r. na pl. Defilad w Warszawie o godzinie 19:45, powinien zapoznać się z regulaminem imprezy oraz informacjami organizacyjnymi.

Wejście na teren wydarzenia będzie możliwe od godziny 19.00 pięcioma wejściami. Teren imprezy obejmuje plac Defilad oraz ul. Marszałkowską w obrębie ul. Widok i ul. Sienkiewicza. Zakończenie koncertów przewidywane jest ok. godz. 1.00.

Od ul. Świętokrzyskiej dla osób poruszających się na wózkach przygotowaliśmy specjalne wejście oraz platformę.

W związku z organizacją miejskiego sylwestra wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Szczegółowy plan wyłączonych ulic znajdą Państwo na stronie wawasylwster.pl, um.warszawa.pl oraz ztm.waw.pl.

Całkowity zakaz wjazdu na parkingi pod PKiN będzie obowiązywać od godziny 18.00 w dniu imprezy.

Na terenie imprezy została zaplanowana Strefa Ciepłego Klimatu – punkt gastronomiczny, w którym oprócz ciepłego posiłku będzie można także kupić piwo o zawartości alkoholu do 3,5%.

W związku z planowanym pokazem pirotechnicznym od godz. 23.30 teren wokół Pałacu Kultury i Nauki będzie zamknięty do momentu informacji o zużyciu wszystkich ładunków przygotowanych do pokazu i sprawdzeniu bezpieczeństwa tej strefy.

Ze względu na masowy charakter imprezy wybierając się na Sylwestra pod Pałac Kultury i Nauki, należy pamiętać, że na teren wydarzenia nie można wnosić broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, artykułów spożywczych i przedmiotów szklanych.

W czasie imprezy wszyscy uczestnicy, a ponadto inne osoby przebywające na wyznaczonym terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a służby porządkowe są obowiązane usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

- znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

- posiadającym broń lub inne przedmioty niebezpieczne, materiały pirotechniczne, napoje, środki lub substancje odurzające,

- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,

Regulamin imprezy stworzony na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez znajduje się na stronie internetowej wawasylwester.pl oraz będzie udostępniony na terenie imprezy 31 grudnia 2016 roku i 1 stycznia 2017 roku.