Kontakt

Koordynacja Projektów

Anna Wojtkowiak
Główny Specjalista ds. Koordynacji Projektów

tel. (+48 22) 849 32 86
anna.wojtkowiak@estrada.com.pl