Przetargi

Zakończone

Warszawa, 3 listopada 2017 r.

 

Ochrona mienia i ochrona imprezy masowej na 50 tys. uczestników (ze zmienną liczbą uczestników) ,,SYLWESTER 2017", który odbędzie się na Placu Defilad w Warszawie 31 grudnia 2017r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 Warszawa, 16 października 2017 r.

 

Sprzedaż  wraz z dostawą, montażem  i uruchomieniem instalacji   świetlnej z pokazem światło – dźwięk (wg. własnego oprogramowania) Zimowa Iluminacja  w Multimedialnym Parku Fontann (w niecce głównej fontanny) przy Skwerze   Dywizji Pancernej WP  w Warszawie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Warszawa, 13 czerwca 2017 r.

 

Noclegi dla uczestników projektu MISS WHEELCHAIR WORLD.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Warszawa, 10 maja 2017 r. 

 

Wynajem, montaż, obsługa, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych na potrzeby imprezy „21. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik” w dniu 3 czerwca 2017 r. na PGE Narodowym w Warszawie.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Warszawa, 9.02.2017 r.

Stołeczna Estrada informuje, że dnia 9 lutego 2017 r. została zawarta umowa zgodnie z art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1020 z poźn. zm.) z firmą WATERSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na przygotowanie widowiska multimedialnego woda – światło – dźwięk w formie aplikacji komputerowej sterującej urządzeniami fontanny multimedialnej zlokalizowanej na skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie.


ROK 2016


Warszawa, 29.12.2016 r.

Stołeczna Estrada informuje, że dnia 23 grudnia 2016 r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust. 1 pkt 2 w związku z art. 67 ust. 1 pkt.  1c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1020 z poźn. zm.) z firmą Professional Concert Lighting TRANSCOLOR na przygotowanie projektu i wykonanie oprawy oświetleniowej i laserowej wraz z realizacją własnym sprzętem na potrzeby koncertu  „HELLO 2017! #SYLWESTERWARSZAWA” w dniu 31 grudnia 2016 r. na Pl. Defilad w Warszawie.


Warszawa, 29.12.2016 r.

Stołeczna Estrada informuje, że dnia 23 grudnia 2016 r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust. 1 pkt 2 w związku z art. 67 ust. 1 pkt.  1c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1020 z poźn. zm.) z firmą Wizja Multimedia Sp. z o.o. na przygotowanie projektu i wykonanie oprawy multimedialnej do koncertu  „HELLO 2017! #SYLWESTERWARSZAWA” w dniu 31 grudnia 2016 r. na Pl. Defilad w Warszawie.


Warszawa, 15.12.2016 r.

Stołeczna Estrada informuje, że dnia 1 grudnia 2016 r. została zawarta umowa w trybie art. 4d ust. 1 pkt 2 w związku z art. 67 ust. 1 pkt.  1c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1020 z poźn. zm.) z firmą On Stage Leszek Malinkiewicz na przygotowanie projektu i wykonanie scenografii do koncertu  „HELLO 2017! #SYLWESTERWARSZAWA” w dniu 31 grudnia 2016 r. na Pl. Defilad w Warszawie.


Warszawa, 13.12.2016 r.

Ochronę Multimedialnego Parku Fontann na Skwerze im. I Dywizji Pancernej w Warszawie w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Warszawa, 10 czerwca 2016 r.

Stołeczna Estrada informuje, że dnia 9 czerwca 2016 r. została zawarta umowa w trybie art. 4 pkt 8b w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) z firmą Wizja Multimedia Sp. z o.o. na przygotowanie oprawy multimedialnej koncertu z okazji Światowych Dni Młodzieży, który odbędzie się 21 lipca 2016 r. w Warszawie.


Warszawa, 6 maja 2016 r.

Stołeczna Estrada informuje, że dnia 5 maja 2016 r. została zawarta umowa w trybie art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) z firmą On Stage Leszek Malinkiewicz. Przedmiotem umowy jest  projekt i wykonanie wraz z montażem i demontażem scenografii do koncertu z okazji Światowych Dni Młodzieży, który odbędzie się w Warszawie 21 lipca 2016 r.


Warszawa, 12.04.2016 r.

Zakup i montaż profesjonalnego systemu nagłośnieniowego na potrzeby pokazów w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Warszawa, 8.04.2016 r.

Wynajem, montaż, obsługa, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych na potrzeby imprezy „20. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik” w dniu 7 maja 2016 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Warszawa, 5 kwietnia 2016 r.

Stołeczna Estrada informuje, że dnia 31 marca 2016 r. została zawarta umowa w trybie art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) z firmą Watersystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na przygotowanie artystyczne widowiska multimedialnego woda – światło – dźwięk  w formie aplikacji komputerowej w oparciu o scenariusz, sterującej urządzeniami fontanny multimedialnej zlokalizowanej na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie w celu obsługi odtworzenia widowiska multimedialnego światło – woda – dźwięk.


Warszawa, 03.02.2016 r.

Sukcesywna dostawa biletów lotniczych dla Stołecznej Estrady: rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych dla potrzeb przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz podróży służbowych


Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty


ROK 2015


Warszawa, 7 grudnia 2015 r.

Stołeczna Estrada informuje, że dnia 3 grudnia 2015 r. została zawarta umowa w trybie art. 4 pkt 8b w związku z art. 67 ust. 1 pkt.  1c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.) z firmą VES Sp. z o.o. na przygotowanie projektu,  wykonanie, montaż i demontaż oprawy scenograficznej do  koncertu  „Sylwester  Narodowy 2015” w dniu 31 grudnia 2015 r. w Warszawie.


Warszawa, 2.12.2015 r.

Stołeczna Estrada jako Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) uprzejmie informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie prac konserwacyjnych zespołu fontann multimedialnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie”

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy, wg kryterium opisanego w SIWZ, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę WATERSYSTEM Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie 05-077, ul. Trakt Brzeski 167, Zakręt.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu była to jedyna oferta.


Warszawa, 16.11.2015 r.

Ochrona mienia i ochrona imprezy masowej na 40 tys. uczestników „SYLWESTER 2015”, który odbędzie się na Stadionie Narodowym – Błonia w Warszawie 31 grudnia 2015 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty


Warszawa, 6.11.2015 r.

Stołeczna Estrada informuje, że dnia 4 listopada 2015 r. została zawarta umowa w trybie art. 4 pkt 8b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.) z firmą Poznań Jazz & Festival Spółka z o.o.  na występ artystyczny w koncercie sylwestrowym w dniu 31 grudnia 2015 r. w Warszawie.


Warszawa, 09.09.2015 r.

Stołeczna Estrada informuje, że dnia 27 sierpnia 2015 r. została zawarta umowa w trybie art. 4 pkt 8b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.) z firmą Poznań Jazz & Festival Spółka z o.o.  na występ artystyczny w koncercie sylwestrowym w dniu 31 grudnia 2015 r. w Warszawie.


Warszawa, 15.06.2015 r.

Stołeczna Estrada informuje, że dnia 11 czerwca 2015 r. została zawarta umowa w trybie art. 4 pkt 8b w związku z art. 67 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.) z firmą VES Sp. z o.o.  na projekt, wykonanie i montaż oprawy scenograficznej do koncertu galowego „WIANKI nad WISŁĄ 2015”, ktory odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 r. w Warszawie.


Warszawa, 21.05.2015 r.

Stołeczna Estrada informuje, że dnia 14 maja 2015 r. została zawarta umowa w trybie art. 4 pkt 8b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.) z firmą Poznań Jazz & Festival Spółka z o.o.  na udział zespołu The Charlatans w imprezie Wianki 2015 w dniu 20 czerwca 2015 r. w Warszawie.


Warszawa, 31.03.2015 r.

Stołeczna Estrada jako Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) uprzejmie informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na Wynajem, montaż, obsługa, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych na potrzeb imprezy „18. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik” w dniu 31 maja 2014 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1ustawy, wg kryterium opisanego w SIWZ wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę ALTER Bossar S.C. Bożena, Adam i Karol Sarapata, ul. Osiedle Przyjaźń 29/2, 01-355 Warszawa.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu była to jedyna oferta.


Warszawa, 12 marca 2015 r.

Stołeczna Estrada informuje, że dnia 9 marca 2015 r. została zawarta umowa w trybie art. 4 pkt 8b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.) z firmą Watersystem Sp. z o.o. na przygotowanie artystyczne widowiska multimedialnego woda-światło-dźwięk w formie aplikacji komputerowej sterującej urządzeniami fontanny multimedialnej zlokalizowanej na skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie w celu obsługi odtworzenia widowiska multimedialnego woda-światło-dźwięk.