Regulamin akredytacji

Regulamin akredytacji dla wydarzenia Warszawa - Stolica Sylwestra 2018

Akredytacje będą wydawane tylko dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, aktywnie wykonującym zawód.

Termin składania wniosków akredytacyjnych upływa w poniedziałek 31 grudnia 2018 r. o g.10.00

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn.

Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne, imienne i pojedyncze. Akredytowani dziennikarze otrzymają od organizatora: identyfikator uprawniający do otrzymywania materiałów prasowych oraz wsparcia biura prasowego przy obsłudze dziennikarskiej Sylwestra, a także wejściówki prasowe na wybrane wydarzenia.

Akredytacje dla fotoreporterów/kamerzystów są bezpłatne i imienne. Akredytowani fotoreporterzy/kamerzyści otrzymają od organizatora identyfikatory uprawniające do fotografowania/filmowania wydarzenia.

O przyznaniu akredytacji wnioskujący zostaną poinformowani przez biuro prasowe Sylwestra e-mailem wysłanym na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzenie zostanie przesłane najpóźniej w poniedziałek 31 grudnia 2018 r. do g.10.00.

Liczba akredytacji jest ograniczona.

Zasady fotografowania/ filmowania zostaną określone przez biuro prasowe najpóźniej w dniu wydarzenia. Nieprzestrzeganie tych zasad przez fotoreportera/kamerzystę może skutkować odebraniem akredytacji.
UWAGA: wejście do fosy/strefy dla fotoreporterów i operatorów kamer możliwe jest jedynie na podstawie wydanej zgody i wpisania na listę zatwierdzonych fotoreporterów/kamerzystów. Identyfikator lub legitymacja prasowa nie są dokumentami umożliwiającymi wejście na do fosy/strefy dla fotoreporterów/kamerzystów.

Materiały filmowe z wydarzenia Warszawa Stolica Sylwestra 2018 mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście relacji wideo z Warszawa Stolica Sylwestra 2018, do 3 minut z każdego wydarzenia, a w szczególności nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

Materiały zdjęciowe z wydarzeń Warszawa Stolica Sylwestra 2018 mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście relacji z W 2018 a w szczególności nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

Dodatkowe warunki wykorzystania zdjęć mogą zostać określone w komunikatach przesyłanych mailowo do akredytowanych fotoreporterów.

Dane osobowe składających wnioski akredytacyjne będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.

Złożenie Wniosku akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.