Zamówienia publiczne 2021

Zamówienia PZP

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

- aktualizacja z dnia 05.11.2021 r. nr 2021/BZP 00005345/02/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021

- zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.02.2021 nr 2021/BZP 00005345/01/P

Informacja o zawarciu umowy

Warszawa, 07.06.2021r.

Stołeczna Estrada informuje, że w dniu 07.06.2021r. została zawarta umowa w trybie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019) z firmą EAST EVENTZ Spółka z o.o. Przedmiotem umowy jest wykonanie Dzieła w postaci Widowiska multimedialno-muzycznego w technologii wirtualnej XR pt. ,,Freekwencja Festiwal”, które będzie realizowane w dniach 21-25 czerwca 2021r. w Studio Nagrań Transcolor i emitowane premierowo w Internecie na portalu VOD pomiędzy 9-12 września 2021r.

Informacja o udzielanym zamówieniu

Warszawa, 14.04.2021r.

Informacja o udzielanym zamówieniu w trybie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ): Przedmiotem umowy jest wykonanie Dzieła w postaci Widowiska multimedialno-muzycznego w technologii wirtualnej XR pt. ,,Freekwencja Festiwal”.